ROT-avdrag

ROT-avdrag medges för vissa glasarbeten i villor, radhus och bostadsrätter. Vill du utnyttja ROT-avdrag måste detta meddelas oss vid beställning, innan arbetet påbörjas.

Om vi bedömer att arbetet omfattas av reglerna kring ROT, skall ett skriftligt avtal om ROT tecknas oss emellan innan arbetet utförs. Vid mindre arbeten där ROT-avdrag skall utnyttjas, tar vi betalt med kort eller Swish när arbetet slutförts.

Du kan få 30 % av arbetskostnaden inklusive moms i avdrag och maximalt 50 000 kr (1 juli-31 december 2024 höjs årets totala ROT summa till 75 000) per år och person. Det är vi som ansöker om preliminär skattereduktion åt dig.

Observera att ROT-avdrag inte går att kombinera med ersättning från försäkringsbolag. Byte av fönster eller de yttre fönsterglaset i bostadsrätter medger ej rätt till ROT-avdrag enligt Skatteverkets rättsliga vägledning. Material och resekostnad ger inte rätt till ROT-avdrag. Läs mer på SKVs hemsida för vilka arbeten som medger rätt till ROT-avdrag .

Kontakta oss för mer information eller läs mer på skv.se.